Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l?edificació en les obres de r

  • Anónimo
  • Editorial: Institut de Tecnologia de la Construcció

Sinopsis

Norma de caràcter tècnic per concretar les càrregues que pot suportar un edifici destinat totalment o parcialment a l’ús d’habitatges, que hagi de ser objecte d’actuacions de rehabilitació estructural de sostres. També s’aplica a les intervencions de reforç o susbstitució dels sostres dels habitatges. Defineix les accions mínimes a considerar que són les concàrregues (pes propi i càrrega permanent) i les sobrecàrregues (ús, envans, aïllades, terrasses i horitzontals) i els coeficients de seguretat variables amb el tipus d’acció, determinació i prospecció realitzades. Als annexes proporciona valors per al càlcul de les concàrregues i un mètode de treball per a determinar les sobrecàrregues, que s’acaba expressant en forma de fitxa.

Ficha del libro

Título:
Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l?edificació en les obres de r
Autor:
Anónimo
Editorial:
Institut de Tecnologia de la Construcció
ISBN:
9788478531882

Otros libros del mismo autor

 

Norma reglamentària d'edificació sobre accions en l?edificació en les obres de r

  • Anónimo
  • Editorial: Institut de Tecnologia de la Construcció

Libros recomendados