Preus de referència d'obra nova i manteniment d'enginyeria civil, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes

  • Anónimo
  • Editorial: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña = Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

Sinopsis

Recull una selecció, extreta del Banc BEDEC Preus/Plecs, amb les partides d’obra més habituals per a obres de vialitat lineals de nova planta d’1 km de llargària, amb obres de pas de 15 m de llum màxima, fals túnels de 30 m com a màxim i dos carrils de circulació, amb criteris d’amidament, dades mediambientals, preus directes, preus d’execució material i preus per a contractar Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Conté 15 pressupostos tipus.

Ficha del libro

Título:
Preus de referència d'obra nova i manteniment d'enginyeria civil, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes
Autor:
Anónimo
Editorial:
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña = Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
ISBN:
9788478535033

Otros libros del mismo autor

 

Preus de referència d'obra nova i manteniment d'enginyeria civil, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes

  • Anónimo
  • Editorial: Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña = Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

Libros recomendados